Modern4Gear

������������������������������������ Nannini

แว่นสายตายาว เลนส์สำเร็จรูป NANNINI เป็นเลนส์สุขภาพ เพื่อการถนอมสายตา  แว่นตาอ่านหนังสือสำเร็จรูปจากประเทศอิตาลี ผลิตตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิตาลี ออก  แบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้งเลนส์และตัวแว่น ขาแว่นสามารถพับเก็บในกล่องที่แข็งแรงหนาเพียง 0.7 ซม ป้องกัน  การหักหรือเสียรูปของแว่นตา สะดวกต่อการเก็บพกพา
  - Lens Hard-Coated ป้องกันรอยขีดข่วน
  - ได้รับรางวัลการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น
  - ป้องกันรังสี UltraViolet 400 นาโนมิเตอร์ได้ 100%
  - สามารถพับเก็บในกล่องที่แข็งแรงหนาเพียง 0.7 ซม
  - เลนส์มีความใส ไม่ก่อให้เกิดอาการปวดหัวเวลาสวมใส่
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ